Ako si zapamätať (zlaté) telefónne čísla?

Spoľahlivo funguje len jedna možnosť a to opakovanie čísla spolu s jeho následným memorovaním – nahlas alebo v mysli. Pre zlaté číslo je toto najjednoduchšie riešenie, zlaté číslo je jednoducho zapamätateľné už z titulu jeho jedinečnosti. A keďže každý používa hlavu čo „najmenej“, existujú našťastie aj iné pomocné metódy, ako si rýchlo a účelne zapamätať hoci aj zlaté, strieborné alebo bronzové číslo hocijakého operátora.

1. Hľadanie logického usporiadania medzi číslicami

 

Princíp Príklady
rovnaké čísla 555555
striedanie a opakovanie čísiel 24 24 24, 11 22 33
vzostupný a zostupný rad 123456, 987654
vzostupný a zostupný rad – párne alebo nepárne čísla   (preskakovanie) 02468, 97531, 032547
zrkadlové usporiadanie číslic 742 247
sčítanie
odčítanie
násobenie
delenie
224 skrytý počtový úkon: 2+2
844 skrytý počtový úkon: 8-4
236 skrytý počtový úkon: 2×3
824 skrytý počtový úkon: 8/2
skrytý dátum alebo letopočet
vytváranie myšlienkových asociácií – dátumy súvisiace s udalosťami osobného   alebo spoločenského významu
851945 (8.5.1945), 14071789 (14.07.1789), 1492,   (ukončenie 2. sv. vojny, dobytie Bastily, objavenie Ameriky)

 Táto tabuľka v podstate vystihuje aj hodnotu týchto čísel na trhu v prípade ich predaja. Princíp zapamätania si čísla (logicky) značne ovplyvňuje jeho použitie (zapamätateľnosť) pre iných – kto si zapamätá ukončenie 2 sv. vojny? Tvrdíte, že veľa ľudí? Určite nie toľko ako číslo 555 555, že? Koľko stojí zlaté číslo u našich operátorov Orange, T-mobile, O2, FunFón, Tescomobile, Naymobile? 

 

2. Prepájanie nového čísla so známym číslom…

na ktoré si bez problémov vieme spomenúť (napríklad prvé trojčíslie známych telefónnych operátorov tvorí súčasť číselného radu, ktorý už poznáme – 908, 918, alebo polícia 158, agent 007 a tak ďalej). Najideálnejšie by to bolo s číslom 0905 905 905, ale nie je už toto číslo obsadené? Pred nedávnom tu bol jeden inzerát, kde sa niekto snažil predať zaujímavé zlaté číslo: 0902 902 902 (cena bola od 800€ vyššie). Jednoduché na zapamätanie, nakoľko sa zároveň číslo aj opakuje…

 

3. Rozdelenie do dvojíc, trojíc, štvoríc

Ak si máme pamätať dlhšie číslo, pomôže nám, ak si ho skrátime a vytvoríme z neho menšie jednotky: dvojice, trojice a pod. Tým je naša pamäť lepšie pripravená na zapamätanie si dlhšieho čísla. Napríklad telefónne číslo 90 937848 si lepšie zapamätáme rozčlenené na 90 937 848. Teda namiesto osemmiestneho čísla si zapamätám len tri čísla, jedno dvojmiestne a dve trojmiestne. Ale naozaj je to jednoduchšie? Je to síce uľahčenie, ale najlepšie aj tak funguje zlaté číslo (čo tak napr. číslo 90 100 100?). Ak si aj zapamätám takéto číslo, iní určite nie, musia si ho zapísať, nedá sa memorovať v krátkej chvíli tak, aby v dlhodobom horizonte pri nepoužívaní zostalo v pamäti. Príklad pre štvorice: 74 2222.

 

 4. Zapamätanie si kódu vytáčania čísla

Spočíva na priestorovej predstave polohy čísla na klávesnici telefónu – číslo vytáčané diagonálne na klávesnici (napr. 159 753), voľba tlačidiel ako meno užívateľa (napr. meno Martin ako číslo 627 846) a pod. Pamätáme si teda pohyby prstov pri voľbe čísla – vodorovné, zvislé, po diagonále, individuálne.