Hlasové programy operátorov na paušál alebo kredit

Hlasové programy operátorov na paušál alebo kredit

V skratke uvádzame odkazy na paušály najvýznamnejších slovenských mobilných operátorov, kde nájdete popis služieb a mesačné ceny za tam uvedené služby. Pripájame aj jednoduchý popis služieb a cien hlasových programov na predplatených kartách (dobíjanie kreditom). Aktuálnosť cien si vždy preverte najlepšie na obchodnom mieste toho ktorého operátora.

Výňatky z cenníkov slov. operátorov:

O2 Fér na kredit a O2 Voľnosť
Volania do všetkých sietí v SR a zo SR do celej EÚ za 0,13 €/minúta – alebo v limitovanej edícii tiež 0,10 €/celý hovor!
Volania v sieti O2 Slovensko po 1. minúte – zadarmo
SMS do všetkých sietí v SR a zo SR do celej EÚ za 0,06 €
Žiadne povinné mesačné poplatky, bez viazanosti

Telekom Easy Pecka na kredit: 
Volania do všetkých sietí v SR a zo SR do celej EÚ za 0,09 €/minúta – avšak max 0,50 €/deň do 1 siete iného operátora!
Internet v mobile 0,50 € / deň, platnosť kreditu 12 mesiacov
SMS do všetkých sietí v SR a zo SR do celej EÚ za 0,06 €
Žiadne povinné mesačné poplatky, bez viazanosti

Orange Šikovná prima na kredit: 
Volania do všetkých sietí v SR od 0,12€  do 0,09 € /minúta a zo SR do celej EÚ, USA a Kanady za 0,12 €/minúta
SMS do všetkých sietí v SR a zo SR do celej EÚ za 0,06 €
Žiadne povinné mesačné poplatky, bez viazanosti

Paušály –  linky:

O2 paušály

Telekom paušály

Orange paušály