Čo je zlaté číslo a oficiálne ceny ✅

Zlaté telefónne číslo je špeciálne, výnimočné, jedinečné, krásne a hlavne ľahko zapamätateľné. Slovenskí mobilní operátori majú v ponuke zlaté čísla, ktoré predávajú vždy za výrazne vyššiu cenu ako štandardné práve z uvedených dôvodov. Zrejme každý by chcel mať takéto číslo, avšak kombinácia čísel je zásadne obmedzená.

 

Definícia zlatých čísel podľa viacerých slovenských mobilných operátorov:

Zlaté alebo strieborné číslo je telefónne číslo, ktoré je vytvorené z ľahko zapamätateľných kombinácií, prípadne tých istých opakujúcich sa čísel.

Najjednoduchšia identifikácia je založená na týchto kombináciách:

  • zreteľne zapamätateľné telefónne číslo (napr. 09xy 123456)
  • dvojica rovnakých trojčísiel (napr. 09xy 123 123)
  • dvojica rovnakých trojčísiel z max. výskytom dvoch použitých čísel (napr. 09xy 111 000)
  • tri dvojice rovnakých čísel (napr. 09xy 22 33 44)
  • 6 rovnakých číslic – jedno z najviac cenených (napr. 09xy 777 777)
  • 5 rovnakých číslic vedľa seba + akékoľvek číslo pred alebo za (napr. 09xy 444 445, 544 444)
  • 4 rovnaké čislice vedľa seba + akékoľvek dvojčíslie pred alebo za (napr. 09xy 111 122, 221 111)

Detailný spôsob pre určenie zlatého resp. strieborného čísla je v následujúcich tabuľkách:

 Zlaté čísla  >> prejsť do eshopu

poradie predvoľba kombinácia príklad zlatého čísla
1. 09xy AAAAAA 09xx 22 22 22
2. 09xy AAA BBB 09xx 222 444
3. 09xy AAB AAB 09xx 224 224
4. 09xy AB AB AB 09xx 24 24 24
5. 09xy ABBBBB 09xx 24 44 44
6. 09xy ABA ABA 09xx 242 242
7. 09xy A00 A00 09xx 400 400
8. 09xy A00 B00 09xx 400 200
9. 09xy A +1 +2 +3 +4 +5 09xx 456 789
10. 09xy A -1 -2 -3 -4 -5 09xy 987 654

 

Strieborné čísla   >> prejsť do eshopu

poradie predvoľba kombinácia príklad strieborného čísla
1. 09xy AA AA BB 09xx 22 22 44
2. 09xy AA BB AA 09xx 22 44 22
3. 09xy AA BBBB 09xx 22 44 44
4. 09xy ABB ABB 09xx 244 244
5. 09xy AA BB CC 09xx 22 44 66
6. 09xy ABC ABC 09xx 246 246
7. 09xy ABC ABC+1 09xx 905 906
8. 09xy ABC ABC-1 09xx 903 902
9. 09xy A+1 A+2 A+3 09xx 23 24 25
10. 09xy A-1 A-2 A-3 09xx 98 97 96
11. 09xy A0B 000 09xy 401 000

 

Za poskytnutie zlatého alebo strieborného čísla si ten ktorý slovenský tel. operátor účtuje jednorazový poplatok! 

 

Aké sú oficiálne ceny zlatých čísel u našich 3 najväčších operátorov?

4ka (Swan): 3.000,- € pre prémiové kategórie 1 (t.j. AAAAAA, AAA BBB, ABB ABB), ostatné pre kategóriu 2. za 321,- €

Zlaté číslo Telekom: 796,66 €

Zlaté číslo Orange: 600,- €

Zlaté číslo O2: 330,- €  (poznámka: kvôli malému počtu pridelených prefixov u O2 je veľké množstvo lukratívnych zlatých čísel už obsadených)

(stav k 1.1.2020 podľa dostupných cenníkov operátorov)

 

Okrem zlatého čísla, či strieborného sa môžete stretnúť aj s pojmami ako je číslo bronzové, či dokonca platinové. Rozdiely medzi nimi sa u jednotlivých operátorov takmer stierajú, aj napriek tomu existuje určitá nepísaná zákonitosť v ich rozlíšení:

 

Bronzové čísla:

Najznámejší tvar ACC BCC býva niekedy radený o kategóriu vyššie. Za bronzové číslo možno s trochou „nadsázky“ označiť také, ktoré má ľahko zapamätateľnú postupnosť znakov a pritom nezapadá do žiadnej z vyššie menovaných kategórií. Tu je o charakteristických tvaroch takmer zbytočné hovoriť.

Platinové čísla:

V tomto prípade sa berie do úvahy aj samotná predvoľba a jeho tvar je ABC ABC ABC. Ak na takéto číslo narazíte v inzeráte, býva ponúkaný za sumy pre bežných užívateľov nepredstaviteľné. Aj tak si svojho majiteľa vždy nájde. Ľudia za svoju originalitu sú stále ochotní platiť…

Niektorí mobilní operátori (Telekom, Orange, O2, 4ka) umožňujú zákazníkovi vybrať si svoje zlaté číslo. Je ale zároveň dôležité poukázať na fakt, že všetky najkrajšie a najhodnotnejšie kombinácie zlatých čísel sú už dávno obsadené alebo samotným mobilným operátorom rezervované. Je to buď dôsledkom dlhodobého pôsobenia na trhu (vypredané) alebo obmedzenou možnosťou tvorby kombinácií zlatých čísel v dôsledku malého počtu pridelených prefixov 09xy.